Visitation og forløb

Visitation

På Emmedsbo Mølle vægtes både nuværende og kommende unges trivsel højt, når der sker en visitation.

Når Emmedsbo Mølle modtager henvendelse fra en anbringende kommune, foretages en vurdering af, om den unge hører til Emmedsbo Mølles målgruppe. Hvis dette er tilfældet tilsendes relevante papirer på den unge til Emmedsbo Mølle, som herefter vurderer, om den unge passer ind i den nuværende ungegruppe.

Emmedsbo Mølle afholder herefter formøde, hvor sagsbehandler, og eventuelt forældre, introduceres til Emmedsbo Mølle, får fremvist de fysiske rammer og forventningsafstemt en mulig anbringelse. Såfremt der opnås enighed vedrørende anbringelse, inviteres den unge på besøg. Her vil en kontaktpædagog modtage og introducere Emmedsbo Mølle for den unge.

Hvis der træffes afgørelse om, at den unge skal indskrives på Emmedsbo Mølle, aftales en dato for indskrivning.

Vi tilbyder kortere samt længerevarende anbringelser, og vi kan modtage unge akut.

 

Forløb

Sagsbehandleren laver en handleplan ved indskrivningen. Med udgangspunkt i den udarbejder kontaktpersonen en udviklingsplan med delmål og udmøntning i praksis. Personalet noterer dagligt på delmålene i journalsystemet Planner4You. Udviklingsplanen bliver løbende evalueret og justeret på konferencer hver 14. dag. Denne bruges i samarbejdet med den unge i dagligdagen og i ugesamtaler. Der udarbejdes statusrapporter halvårligt. Efter behov hyppigere.

Hver ung får 1 kontaktperson og tilknyttes et kontaktpersonteam, som er tovholder for den unge. Kontaktpersonen sørger for at vedligeholde udviklingsplanen, samt udarbejde den halvårlige statusrapport, som sendes inden statusmøde. Her deltager den unge, kontaktperson og sagsbehandler. Forældre kan deltage når den unge er under 18. Er den unge over 18 må forældre deltage med den unges tilladelse.