Resultater og Dokumentation

Resultater og Dokumentation

På Emmedsbo Mølle benytter vi ICS statusrapportering.

Integrated Children’s System (ICS) er en helhedsorienteret metode til sagsbehandling og udredning.

 

Emmedsbo Mølle fokuserer altid på at styrke kvalitet og sammenhæng i sagsbehandling og det pædagogiske arbejde med den unge.

Vores indsats er baseret på et helhedsperspektiv og dokumentationen tager derfor udgangspunkt i ICS (Integrated Children’s System) der sætter den unge i centrum.

Den unge bliver set som en aktiv medskaber af sit eget liv, der påvirker sine omgivelser, samtidig med, at de ydre rammer og omgivelser også dynamisk påvirker den unge og skaber muligheder for den udvikling som den unge gennemgår.

ICS er udarbejdet af Socialstyrelsen.

I 2004 besluttede det daværende Socialministerium og KL at støtte en digitalisering af området for udsatte børn og unge. Man ville skabe et IT-system, der kunne udnytte digitaliseringens fordele til at sikre god sagsbehandling, men som havde et solidt socialfagligt fundament.

Med det fælles faglige fundament i ICS, understøttes både sagsbehandler og pædagoger i systematisk, at se den unges behov i en sammenhæng og dermed have øje for hvad der er særligt vigtigt at afdække i mødet med den unge.

 

-Samtidig giver dette myndigheder mulighed for, at måle på de indsatser og resultater der arbejdes med og opnås.