KRAP

KRAP

De ansatte på Emmedsbo Mølle uddannes i en fælles socialpædagogisk tilgang, dette for at sikre at vores metodologiske grundlag og tilgang i forhold til de unge, bygger på fælles kerneværdier. Vores erfaring med dette er, at det giver en ensartet tilgang i det pædagogiske arbejde og herved en tryghed for de unge. Vi er alle forskellige, men de ansattes mellemmenneskelige forholdemåde og værdigrundlag er ensartet, grundet efteruddannelse i KRAP.

KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik og er en socialpædagogisk tilgang. Metoden henvender sig til alle, der vil arbejde med og dygtiggøre sig i brugen af disse kognitive og positive mellemmenneskelige processer, der grundlæggende bygger på at anerkende og styrke ressourcer, samt øge tolerance. KRAP er en konkret metode til at blive bevidst om betydningen af at gøre det, man siger, man vil gøre, og følge op på om det gik godt på en positiv og anerkendende måde. Altså at skabe en forandring, der gør en forskel. Denne tilgang argumenterer for vigtigheden i at lave konkrete skriftlige udviklingsmål samt delmål, da dette er medvirkende til en større succesrate i de unges forandringsprocesser og derudover er medvirkende til at udviklingsmålene kan blive en del af en synlig praksis.

Kognitiv vil sige, at vores individuelle måde at fortolke og vurdere en situation på afhænger af hvilke tanker, følelser og sanser, der aktiveres. Dette motiverer så vores handlinger. Ofte har to mennesker vidt forskellige opfattelser af den samme her-og-nu situation, afhængig af erfaringer og tidligere oplevelser, samt hvilke forventninger vi har fremadrettet.

Ressourcefokuseret handler om, at alle mennesker indeholder ressourcer. Al adfærd og måder at være sammen med andre mennesker på, handler om at vi dybest set altid gør det bedste, vi kan i en given situation, med de mennesker og de udfoldelsesmuligheder, der er til stede. Velvidende at ikke alle strategier er hensigtsmæssige, hverken på kort eller lang sigt, så ses de som værende ’det bedste bud’.

Anerkendende betyder, at vi må vise interesse for at kende noget til de unge, for at vi kan møde dem og validere det netop der, hvor de er i sit liv. Anerkendelse af sig selv er fundamentet for at vi kan indgå i anerkendende relationer til andre. At blive mødt med anerkendelse er forudsætningen for dannelsen af et sundt selvværd, interesse for andre mennesker og tillid til, at én selv og andre er betydningsfulde.

Pædagogik er relateret til praksis. Det er en pædagogisk metode, der kan anvendes i processen med at gøre en hensigt til handling.