Tilknytningsteoretisk udgangspunkt i behandlingen

Tilknytningsteoretisk udgangspunkt i behandlingen

Da de unge mennesker, som kommer til Emmedsbo Mølle, i varierende grad har tilknytningsvanskeligheder, finder vi det relevant at tilrettelægge den behandlingsmæssige indsats i overensstemmelse med dette. I praksis betyder det, at vi søger at identificere de tilknytningstilbøjeligheder, som de unge har erhvervet sig og arbejder med disse i behandlingsarbejdet. Indblik i den unges tilknytningstilbøjeligheder, kan hjælpe til en dybere forståelse for måden, hvorpå den unge indgår i det sociale samspil. Det kan være en hensigtsmæssig måde at identificere ubevidst materiale, såsom forsvarsstrategier.

Tilknytningstilbøjeligheder kan forandres i en livslang proces og vores erfaring er, at vi sammen med de unge kan bevidstgøre de forsvarsstrategier, generelle antagelser og automatiske forholdemåder, som aktuelt gør sig gældende. Derfra kan der skabes fundament for en proces, hvor uhensigtsmæssige strategier kan forandres ved konkretisering, erkendelse, og vedvarende motivering for at italesætte indre tilstande og ved fælles refleksion omkring disse. Det tilknytningsteoretiske perspektiv, medføre også et øget fokus på at øge de unges evne til affektregulering samt mentaliseringsevne i det miljøterapeutiske behandlingsarbejde.