Værdigrundlag

Vores målsætning er, at de unge opøver tillid til voksne og oplever sig hjulpet. At de
oplever sig værdsat.

At de kan indgå i sociale sammenhænge.

At de opøver færdigheder, som de har brug for i livet. At de motiveres og støttes til at finde
mål i livet og til at gå efter dem.

 

På Emmedsbo Mølle ønsker vi at give de unge en oplevelse af, at der er nogle, der holder af dem, respekterer og anerkender dem.

Alle skal behandles med respekt, ligesom de unge skal mærke tryghed og omsorg. Miljøet på Emmedsbo Mølle bærer præg af tydelige voksne, hjemlighed og varme.

Når de unge oplever sig set, hørt og forstået kan de med udviklingsstøttende pædagogisk intervention, tage imod hjælp og lære sig selv bedre at kende.