Værdigrundlag

På Emmedsbo Mølle lægger vi vægt på, at de unge har en tryg og harmonisk dagligdag, der styrker den enkeltes udvikling, læring og sociale samspil.

At de unge oplever sig værdsat.

At de unge kan indgå i sociale sammenhænge.

At de unge opøver færdigheder, som de har brug for i livet.

At de unge motiveres og støttes til at finde mål i livet og til at gå efter dem.

 

På Emmedsbo Mølle ønsker vi at give de unge en oplevelse af, at der er nogle, der holder af dem, respekterer og anerkender dem.

Alle skal behandles med respekt, ligesom de unge skal mærke tryghed og omsorg.

Miljøet på Emmedsbo Mølle bærer præg af tydelige voksne, hjemlighed og varme.

Når de unge oplever sig set, hørt og forstået kan de med udviklingsstøttende pædagogisk intervention, tage imod hjælp og lære sig selv bedre at kende.