Husorden

Emmedsbo Mølles husorden

Formålet med at have en husorden er at gøre det tydeligt, at Emmedsbo Mølle skal være et trygt og godt sted for alle at bo og være.

Sengetider
• For at sikre en god nats søvn er det vigtigt, at alle unge får mulighed for ro, så de kan være udhvilede om morgenen. Generelt udvises der respekt og hensyn således at de unge, der har brug for ro kan få denne.
• I hverdagen siges der godnat kl. 22.30 hvor de unge henvises til egne værelser.

Måltider
• Der er faste spisetider og det tilstræbes at alle deltager ved fælles måltider. I forbindelse med fritidsaktiviteter mv. laves der individuelle aftaler om spisetid.
• Aftensmad tilbydes kl. ca. 18.00. For unge der ikke ønsker det tilbudte, eller ønsker at spise på andet tidspunkt, er der altid mad i køkkenet.
• Der laves individuelle aftaler om opgaver i forbindelse med måltider, og der er mulighed for at unge kan have en fast ugentlig maddag.
• Personalet vælger menuen i samråd med de unge.
• Med afsæt i Emmedsbo Mølles kostpolitik (ud fra sundhedsstyrelsens anbefalinger) tilstræbes det, at alle unge indtager sund, varieret og nærende kost.

Mobiltelefoner/ Sociale medier
• Mobiltelefoner skal anvendes med fornuft og omtanke for de øvrige unge og voksne.
• Mobiltelefoner skal gemmes væk og være på lydløs ved fælles måltider, husmøder eller andre situationer, hvor det virker forstyrrende. Emmedsbo Mølles personale vejleder omkring, hvornår dette er tilfældet.
• På Emmedsbo Mølle følges lovgivning, herunder regler for færden på sociale medier. Det er ikke tilladt at optage hverken lyd eller filmoptagelser, herunder livestreaming af andre uden deres viden og samtykke.
• Ansatte ved Emmedsbo Mølle har ikke kontakt via private profiler på sociale medier med de unge, der bor ved på Emmedsbo Mølle.

Hygiejne
• Emmedsbo Mølle sigter mod at sikre, at unge opretholder en god hygiejne.
• For at sikre fælles sundhed, SKAL alle vaske hænder inden deltagelse i måltider, inden der tages mad fra køleskab mv. Personalet vejleder unge herom.

Gæster og værelsesbesøg
• Gæster er meget velkomne, den unge skal aftale besøget med personalet.
• Unge er velkomne til at lave aftaler om at besøge hinanden på deres værelser. Personalet skal forud informeres herom.

Rengøring og tøjvask
• Alle har et medansvar for, at der ser ordentligt ud på Emmedsbo Mølle og at der er rent både indenfor og udenfor. Alle forventes at rydde op efter sig selv, og de unge inddrages i rengøring ud fra individuel vurdering fra personalet.
• Det forventes, at børn og unge selv holder egne værelser rene og pæne. Personalet tilbyder hjælp og støtte hertil ud fra konkret individuel vurdering af den unges behov.
• Ved brug af vaskemaskine og tørretumbler følges de nedskrevne anvisninger.

Fællesrum
• Løb, boldspil mv. er ikke tilladt indenfor.
• I fællesrummene skal alle være tilstrækkeligt påklædte. Personalet vejleder og beslutter, hvad der er tilstrækkeligt for den enkelte unge.
• Dyner medbringes ikke i fællesrummene.

 

Her er plads til alle – men ikke til alt!

Rygning, alkohol og euforiserende stoffer
Rygning
• Det er ikke tilladt at ryge indendørs på Emmedsbo Mølle.
• Det er tilladt for unge og gæster at benytte Emmedsbo Mølles fælles rygeareal, som er i skuret foran huset.
• Der skal foreligge skriftlig tilladelse fra forældrene for, at de unge under 18 år må ryge på Emmedsbo Mølle. Ligeledes for, at personale kan være behjælpelig med indkøb af smøger.
Alkohol
• Det er ikke tilladt at indtage og/eller have indtaget alkohol, når man opholder sig på Emmedsbo Mølle. Dette gælder såvel unge, som voksne.
Euforisende stoffer
• Det er ikke tilladt at indtage eller være i besiddelse af euforiserende stoffer.

Overtrædelse vil medføre følgende:

• Overtrædelse af ovenstående vil medføre samtale med den unge med henblik på forebyggelse af gentagelse.
• Kommunen og forældrene vil blive underrettet herom.
• Brydes aftalen flere gange kan det medføre bortvisning fra Emmedsbo Mølle.