Praktiske gøremål

Emmedsbo Mølle fungerer rent strukturelt som et hjem. De unge opøver at kunne varetage opgaver som værelsesrengøring, madlavning og tøjvask. Dette kan være trinvise processer, hvor støtten tilpasses til den unges udvikling, med henblik på at den unge efterhånden kommer til at kunne varetage opgaverne selv. Helt konkret fungerer det sådan, at de unge har henholdsvis en vaskedag, en maddag og en værelsesrengøringsdag om ugen. Støtten konkretiseres og vi er opmærksomme på i et passende tempo at intensivere eller nedjustere støtten, så den unge opnår så stor selvhjulpenhed som muligt uden at blive ladt alene, hvis den unges kompetencer eller kapacitet ikke er svarende til den pågældende arbejdsopgave.

Find os her
Kristrup Møllevej 6A
8960 Randers SØ
Telefon: 30 11 82 38
Mail: em@emmedsbomoelle.dk
CVR: 16141771