Kontakt

Emmedsbo Mølle er en selvejende institution. Fonden blev etableret i 1992 og godkendt i henhold til sociallovens paragraf 66 stk. 1.

Emmedsbo Mølle er et social-pædagogisk udviklings- og bo tilbud til unge i alderen 15 – 18 – 23 år. Desuden har vi 2 § 107-pladser til unge 18 – 25 år.

Socialtilsyn Midt varetager tilsynet med Emmedsbo Mølle.

På Emmedsbo Mølle ønsker vi at give de unge en oplevelse af, at der er nogle, der holder af dem, respekterer og anerkender dem. Når de oplever sig set, hørt og forstået kan de af egen drift kan tage fat på at lære sig selv godt at kende og udvikle sig til hele mennesker.

Find os her
Kristrup Møllevej 6A
8960 Randers SØ
Telefon: 28 90 58 64 (Forstander Anette Søgaard)
Mail: em@emmedsbomoelle.dk
CVR: 16141771

Kontakt Emmedsbo Mølle