Anerkendelse

Anerkendelse

Begrebet anerkendelse kan bruges på mange måder. Ordet kan eksempelvis bruges om at rose, bekræfte eller at acceptere et andet menneske, men på Emmedsbo Mølle dækker ordet over andet og mere.

Her tænker vi anerkendelse ud fra en pædagogisk filosofisk betragtning med referenceramme i Axel Honneth’s tre sfærer.

Emmedsbo Mølles teoretiske baggrund relaterer sig til Axel Honneth’s teori om behovet for
anerkendelse, som forudsætning for menneskets udvikling, vækst og selvrealisering.:

Vores overordnede mission formuleres således:

Sikring af de unges basale behov (i den private sfære).
Emmedsbo Mølle er den professionelle arrangerede sociale base, hvorfra den enkelte unges behov
for emotionel støtte og tryghed til betydningsfulde andre udspringer. Gennem anerkendelse af
den unges unikke selv, udvikles der en selvtillid, som skal være det fundamentet, der sætter
den enkelte unge i stand til at handle og kommunikere i andre sammenhænge.

Sikring af de unges rettigheder (i den retslige sfære).
Emmedsbo Mølle tilrettelægger den pædagogiske praksis ud fra en anerkendelse af den enkelte unges civile, politiske og sociale rettigheder i bl.a. Grundloven og Børnekonventionen. Det daglige pædagogiske arbejde bliver tilrettelagt på baggrund af den enkelte unges samtykke og ønsker for livet.
Anerkendelse som ung med universelle rettigheder som alle andre, danner basis for en individuel social funderet selvagtelse.

Sikring af de unges behov for udvikling af netværk (i den solidariske sfære).
Livskvalitet opnås i en proces, der er indlejret i et virvar af sociale relationer og interaktioner, hvor mennesker gensidigt medvirker til at anerkende hinanden som nogen. I Emmedsbo Mølles praksisfællesskab dannes, gennem en normativ regulering i de indbyrdes sociale aktiviteter, en samhørighedsfølelse med betydningsfulde andre. Samtidig skal den relationelle socialpædagogiske praksis søges åbnet for andre meningsfulde fællesskaber, hvor de unge kan opnå anerkendelse for de forskellige evner, præstationer og kvaliteter, de kan bidrage med. I mangfoldigheden af netværk dannes menneskets selvværd.