Foranstaltninger og Tillægsydelser

Foranstaltninger:

Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107

Tillægsydelser:

Efterværn § 76

Bostøtte § 85

Familie supportering

Personlige støtteordninger

Observation og udredning