Udviklingsforståelse

Udviklingsforståelse

Det er væsentligt at de unge oplever, at det at bo på Emmedsbo Mølle er et skridt i den rigtige retning mod en potentiel og lys fremtid.

 

Vi tager udgangspunkt i følgende parametre, når en udviklingsproces skal etableres på Emmedsbo Mølle.

Tryghed, Erkendelse og Motivation er grundfundamenter for forandring/udvikling.

Tryghed. Vores grundantagelse er, at ethvert individ skal være tryg for at en mulig udvikling kan opstå. Det er derfor vigtigt for os, at de unge føler sig set, hørt og forstået. I netop denne anerkendende tilgang opstår betydningsfulde relationer og en kontekstspecifik tillid, hvori en udviklingsstøttende pædagogisk indsats kan etableres.

Erkendelse. Når trygheden er etableret, er der grobund for en ærlig erkendelse, som vi betragter som endnu en forudsætning for udvikling. Trygheden gør det nemmere for de unge at åbne op og erkende de problematikker, som er aktuelle. Vi mener derfor, at erkendelse er det næste nøglebegreb i de unges udviklingsproces. Erkendelse går hånd i hånd med tydelige og kærlige voksne, som tør italesætte det, som vi oplever og ser. I denne proces er vi meget opmærksomme på en ligeværdig og respektfuld dialog, hvor det er forventeligt at have udviklingspunkter, som den unge arbejder med løbende i den miljøterapeutiske behandling.

Motivation. Når erkendelsen er forankret, er der endnu en væsentlig dimension, som skal være tilstede i udviklingsprocessen og dette er motivation. Det er afgørende for den unges udvikling, at den unge kan finde motivation til forandring. Motivationen er ikke altid til stede hos den unge, vores pædagogiske intervention vil da fokusere på hjælpe at den unge til at finde motivation til og mening med at lave forandring. Vi arbejder løbende med motivationssamtaler med de unge og det er vores erfaring, at når de første to parametre tryghed og erkendelse er blevet etableret, så er det muligt for os at skabe en fælles arbejdsalliance med de unge. Dette munder ud i en konkret og formuleret udviklingsplan, som tydeliggør den nødvendige pædagogiske indsats. Her hjælper vi de unge med konkretisering og kontinuerlighed og kan herved skabe optimale betingelser for udvikling.