Velkommen

Paragraf 107 & paragraf 66, opholdssted samt bosted nær Randers i Midtjylland

Emmedsbo Mølle er en selvejende bosted nær Randers i Midtjylland . Fonden blev etableret i 1992 og godkendt i henhold til sociallovens paragraf 66 stk. 1. Emmedsbo Mølle er et social-pædagogisk udviklings- og bo tilbud og opholdssted til unge i alderen 15 – 18 – 23 år. Desuden har vi 2 paragraf 107-pladser til unge 18 – 25 år. Socialtilsyn Midt varetager tilsynet med Emmedsbo Mølle. Vi er medlem af L.O.S.

Hvis du kunne tænke dig at høre mere om opholdssted Emmedsbo, så kan du finde vores kontaktoplysninger her. Vi glæder os til at høre fra dig.

Om Emmedsbo Mølle

På Emmedsbo Mølle, arbejder med udgangspunkt i en fælles pædagogisk referenceramme, som er baseret på Kognitiv, Ressourceorienteret, Anerkendende, Pædagogik (KRAP). Denne fælles metodologiske tilgang, gør at vi i det pædagogiske arbejde kan opretholde en kontinuerlig og ensrettet miljøterapeutisk behandling. På Emmedsbo Mølle ønsker vi at give de unge en oplevelse af, at der er nogle, der holder af dem, respekterer og anerkender dem.

Når de oplever sig set, hørt og forstået kan de unge med udviklingsstøttende pædagogisk intervention, tage imod hjælp og lære sig selv bedre at kende.