Institution og opholdssted i Randers

Emmedsbo Mølle er en selvejende institution. Fonden blev etableret i 1992 og godkendt i henhold til sociallovens paragraf 66 stk. 1. Emmedsbo Mølle er et social-pædagogisk udviklings- og bo tilbud til unge i alderen 15 – 18 – 23 år. Desuden har vi 2 § 107-pladser til unge 18 – 25 år.

Socialtilsyn Midt varetager tilsynet med Emmedsbo Mølle. Vi er medlem af L.O.S.

På Emmedsbo Mølle ønsker vi at give de unge en oplevelse af, at der er nogle, der holder af dem, respekterer og anerkender dem. Når de oplever sig set, hørt og forstået kan de af egen drift kan tage fat på at lære sig selv godt at kende og udvikle sig til hele mennesker.

Vi har 1 ledig plads!

Find os her
Kristrup Møllevej 6A
8960 Randers SØ
Telefon: 30 11 82 38
Mail: emmedsbo@msn.com
CVR: 16141771

Kontakt os her – vi har 1 ledig plads!