Institution og opholdssted i Randers Midtjylland

Emmedsbo Mølle er en selvejende institution og opholdsted i Randers Midtjylland. Fonden blev etableret i 1992 og godkendt i henhold til sociallovens paragraf 66 stk. 1. Emmedsbo Mølle er et social-pædagogisk udviklings- og bo tilbud til unge i alderen 15 – 18 – 23 år. Desuden har vi 2 § 107-pladser til unge 18 – 25 år. Socialtilsyn Midt varetager tilsynet med Emmedsbo Mølle. Vi er medlem af L.O.S.

På Opholdsted Randers Midtjylland Emmedsbo Mølle, arbejder med udgangspunkt i en fælles pædagogisk referenceramme, som er baseret på Kognitiv, Ressourceorienteret, Anerkendende, Pædagogik (KRAP). Denne fælles metodologiske tilgang, gør at vi i det pædagogiske arbejde kan opretholde en kontinuerlig og ensrettet miljøterapeutisk behandling.

På Emmedsbo Mølle opholdsted Randers Midtjylland ønsker vi at give de unge en oplevelse af, at der er nogle, der holder af dem, respekterer og anerkender dem. Når de oplever sig set, hørt og forstået kan de unge med udviklingsstøttende pædagogisk intervention, tage imod hjælp og lære sig selv bedre at kende.

Læs mere under faner om: Målgruppen, Medarbejderprofiler, Værdigrundlag, Hverdagen, Udviklingsforståelse, KRAP, Tilknytningsteoretisk behandling, og Nordic Pas

Kontakt os her, hvis du har ydeligere spørgsmål.

Find os her
Kristrup Møllevej 6A
8960 Randers SØ
Telefon: 28 90 58 64 (Forstander Anette Søgaard)
Mail: em@emmedsbomoelle.dk
CVR: 16141771