Målgruppebeskrivelse

De unge, som kommer på Emmedsbo Mølle har forskelligartede vanskeligheder, hvilket vi ser som en fordel i forhold til dynamikken i huset, samt den pædagogiske indsats. Vi arbejder med individuelle pædagogiske tilgange under en fælles metodisk referenceramme og forsøger samtidig at inddrage den fællesskabsbaserede indsats, som vi finder rig mulighed for på trods af de unges forskellige problematikker.

De unge kommer fra familier, som på den ene eller anden måde har haft det svært og de fleste unge har derfor i stor udstrækning ikke oplevet et ressourcefyldt hjem i barndommen. De unge, som i deres tidlige leveår, har oplevet mange svigt både fysisk og psykisk, har som følge af dette en række vanskeligheder, som kræver miljøterapeutisk behandling. Mange af de unge mangler basale færdigheder og har haft vanskeligheder i skolemæssig sammenhæng og de unge fungerer ofte mentalt yngre end deres alder.

Grundet en manglende følelsesmæssige afstemning, indlevelse og spejling i opvæksten, har de unge ofte svært ved at forholde sig til egne og andres følelser, herunder en svækket kropsfornemmelse og har i mange tilfælde både fin- og grovmotoriske udfordringer. Dette resulterer ofte i, at vores unge kan have svært ved at forstå sociale sammenhænge og være udfordret i at aflæse både egne og andres adfærd og reaktioner.

Den manglende trygge tilknytning har resulteret i, at de unge ofte ikke besidder en grundlæggende tillid til, at deres omverden vil dem det godt. Adfærdsmæssigt vil dette ofte resulterer i at de unge udviser en usikker og utryg tilgang i det sociale sammenspil.

Find os her
Kristrup Møllevej 6A
8960 Randers SØ
Telefon: 30 11 82 38
Mail: em@emmedsbomoelle.dk
CVR: 16141771