Målgruppebeskrivelse
Emmedsbo mølle

Målgruppe

Målgruppen er kendetegnet ved at have komplekse vanskeligheder. Dette være sig i form af fx. psykosociale, psykiske eller emotionelle problemer, samt belastede familierelationer, manglende skoletilgang og/eller tilknytning til arbejdsmarkedet.

Målgruppen er endvidere karakteriseret ved, at der oftest er tale om unge, hvor de familiemæssige problemstillinger er medvirkende årsag til anbringelsen.

Emmedsbo Mølle er godkendt til:

Depression
Overgreb -fysisk, psykisk, seksuelt
Anden psykisk vanskelighed
Selvskadende adfærd
Stressbelastning
Opmærksomhedsforstyrrelse
Autismespektrum
Andet socialt problem
Spiseforstyrrelse
Anden udviklingsforstyrrelse
Tilknytningsforstyrrelse
Omsorgssvigt
Indadreagerende adfærd
Personlighedsforstyrrelse
Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog
Forandret virkelighedsopfattelse
Angst