Målgruppebeskrivelse
Emmedsbo mølle

Målgruppe

Emmedsbo Mølle byder velkommen til unge imellem 15-23 år, som har brug for et sted at bo og leve, med professionel støtte, hjælp og omsorg.

 

Målgruppen er kendetegnet ved at have komplekse psykosociale vanskeligheder og/ eller psykiatriske diagnoser.

Dette viser sig i form af psykiske-, emotionelle- og adfærdsmæssige problematikker med udspring i udviklings- og tilknytningsforstyrrelser.

Emmedsbo Mølle er højtspecialiseret indenfor følger af tilknytningsforstyrrelse, hvor komorbiditet ofte vil optræde i form af blandt andet autisme, ADHD, ADD, angst, depression, og selvskadende adfærd.

Målgruppen er endvidere karakteriseret ved, at der derforuden kan være tale om unge med søvnrytmeforstyrrelser, manglende skoletilgang samt eventuelt belastede familiemæssige relationer.

 

Emmedsbo Mølle er godkendt til:

Depression
Overgreb -fysisk, psykisk, seksuelt
Anden psykisk vanskelighed
Selvskadende adfærd
Stressbelastning
Opmærksomhedsforstyrrelse
Autismespektrum
Andet socialt problem
Spiseforstyrrelse
Anden udviklingsforstyrrelse
Tilknytningsforstyrrelse
Omsorgssvigt
Indadreagerende adfærd
Personlighedsforstyrrelse
Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog
Forandret virkelighedsopfattelse
Angst