Ydelsesbeskrivelse

Fonden Emmedsbo Mølle henvender sig til unge i alderen 14-23 år, som har psykiske/sociale problemer, samt unge der har været udsat for incest. Vores unge har brug for at blive ført over i voksenlivet ved hjælp af individuelle udfordringer.

Når den unge forlader Emmedsbo Mølle skal hun/han i størst mulig omfang være i stand til at tage ansvaret for sig selv. Der modtages ikke unge i konstateret ubehandlet misbrug.

Vi mener, at det er vigtigt med nogle gode fællesoplevelser. I det daglige forsøger vi at udnytte de unges ansvarsområder som læreprocesser. Her kan blandt andet nævnes indkøb, madlavning, rengøring og planlægning af udflugter og rejser.

Det er også muligt at tilbyde bo-støtte og efterværn til de unge i forbindelse med et forløb på Emmedsbo Mølle.

Institutionen modtager syv unge i alderen 15-18 år. Opholdet kan dog forlænges til det 23. år. En af pladserne kan bruges til en ung fra 18-25 efter § 107.

Vi kan tilbyde efterværn ved fraflytning. Efterværnet bliver tilrettelagt i samarbejde med den anbringende kommune efter konkret og individuel vurdering.

Vi søger gennem en grundig visitering af de unge at vælge unge, som passer til den eksisterende ungegruppe, hvorved vi sikrer optimale udviklingsmuligheder for den enkelte.

Find os her
Kristrup Møllevej 6A
8960 Randers SØ
Telefon: 28 90 58 64 (Forstander Anette Søgaard)
Mail: em@emmedsbomoelle.dk
CVR: 16141771