Ugentlige samtaler

De unge på Emmedsbo Mølle deltager i en ugentlig samtale med deres primære kontaktpædagog. Samtalen har to hovedformål, det ene er at give de unge et rum, hvor de øver sig i at udtrykke sig. Det er vores erfaring, at når de unge bliver lyttet til, så hører de også sig selv.

Det andet hovedformål er at udforme individuelle udviklingsmål i fællesskab med de unge. Det er væsentligt for os, at de unge føler sig hørt og vi har derfor til hensigt at etablere udviklingsmål, som tager udgangspunkt i de unges ønsker i den udstrækning, det er pædagogisk hensigtsmæssigt og i hænger sammen med målene i den unges handleplan. Det er i denne samtale væsentligt, at kontaktpersonen forholder sig nysgerrigt til den unges perspektiver og motivation og samtidig på en kærlig og autentisk måde realitetskorrigerer, når dette er relevant, så den unge får mulighed for at erkende problematikker, vanskeligheder, forsvarsstrategier mm. som i mange tilfælde er ubevidst materiale for den unge.

I den ugentlige samtale evalueres de i konkrete udviklingsmål, som justeres efter behov. Formålet med en tydelig konkretisering er, at det skal fremgå tydeligt, hvad den unge vil øve sig i og hvad den udviklingsstøttende indsats fra personalet skal bestå af.

De ugentlige samtaler er udover de øvrige dialoger, som sker ad hoc med de unge i hverdagen, grundlaget for, at vi kan etablere tryghed, erkendelse og motivationen for udvikling. De aktuelle udviklingsmål er indskrevet i vores dagbogssystem og disse danner sammen med andre aktuelle perspektiver, grundlag for vores dokumentation og dagbogsskrivning. Når vi ved, hvad vi arbejder med og når de unge er med i processen, så er der mulighed for at skabe et udviklingsstøttende rum, som kan resultere i udvikling og forandring. Det er væsentligt for os, at både vanskeligheder og fremgang italesættes i individuelle samtaler med de unge. Ved at arbejde målrettet og konkret med et udviklingspunkt med den unge, øges vores pædagogiske indsigt i, hvad der virker og hvad der ikke virker. Med den viden kan målene konkretiseres yderligere og den pædagogiske støtte fokuseres hensigtsmæssigt. Det er samtidig vores oplevelse, at den unges selvindsigt og selverkendelse vokser i denne tilgang.

Find os her
Kristrup Møllevej 6A
8960 Randers SØ
Telefon: 30 11 82 38
Mail: em@emmedsbomoelle.dk
CVR: 16141771