Socialt samvær

Vi har en antagelse om, at udvikling skabes igennem socialt samvær og fælles handlen, med udgangspunkt i dette har vi skabt en pædagogisk indsats, som inkluderer en praksis omkring fælles aktiviteter og ungemøder.

Vi afholder på Emmedsbo Mølle ungemøder hver 2. uge eller oftere ved behov. På ungemøderne inddrages alle de unge i et husmøde, hvor de har mulighed for indflydelse på beslutninger og fælles aktiviteter. Ved ungemøderne gives generel information om nye tiltag, udflugter mm. Derudover gives ordet til de unge, som i fællesskab og med støtte fra de ansatte kan udtrykke sig, afgive ønsker og løse eventuelle problematikker. Da selv- og medbestemmelse er vigtige nøglebegreber på Emmedsbo Mølle, ser vi denne fællesskabsbaserede indsats som en vigtig del af de unges behandling.

Vi gennemfører årlige ture ud af huset, på disse ture har vi et øget fokus på at styrke fællesskabet blandt de unge og de ansatte, samt skabe forudsætninger for at opøve kompetencer i sociale omgangsformer.

Find os her
Kristrup Møllevej 6A
8960 Randers SØ
Telefon: 30 11 82 38
Mail: em@emmedsbomoelle.dk
CVR: 16141771