Hverdagen

Vores grundantagelse er, at de unge kan udvikle sig via nye handlinger og nye erfaringer. På den måde er vi på Emmedsbo Mølle bevidste om at skabe et miljø og en struktur, der muliggør, at de unge gennem nye erfaringer og aktiv deltagelse i hverdagen udvikler alsidige evner, færdigheder og skaber nye trygge erfaringer i relationen med andre.

På Emmedsbo Mølle er samværet med andre i hverdagen omdrejningspunktet for de unges udvikling. Vi forsøger at skabe en gruppesammenhæng, en omgangsform og dynamik, som gør de unge mere bevidste om egne og andres handlinger og adfærd.

Det er vores hensigt, at de unge skal blive i stand til at tage stilling til egne problematikker og arbejde med disse i det miljøterapeutiske rum, som tilbydes på Emmedsbo.

Strukturen danner rammen om samvær på Emmedsbo og strukturen sikrer en fastholdelse af mål, samt en kontinuerlig behandlingsalliance med den unge. Læs mere under fanen ”Hverdagens struktur” og fanen ”Den pædagogiske struktur”

Find os her
Kristrup Møllevej 6A
8960 Randers SØ
Telefon: 28 90 58 64 (Forstander Anette Søgaard)
em@emmedsbomoelle.dk
CVR: 16141771