Grundlæggende begreber og betydningen af disse:

Udviklingsstøttende relationer:
At være udviklingsstøttende indebærer at den professionelle kan indstille sig på den unge, bevare kontakten til sig selv og samtidig er villig til at forholde sig reflekterende til de samspil som man indgår i. Den udviklingsstøttende relation indebærer på den ene side åbenhed og tilgængelighed og på den anden side selvafgrænsning og overblik.

Anerkendelse:
Forudsætningen for at være anerkendende er, at vi respekterer det andet menneskes individualitet og fastholder, at ethvert menneske er subjekt for egne oplevelser. I det anerkendende møde giver vi rum til den andens oplevelsesverden og forholder os åbent til denne, imens vi bevarer kontakten til vores egen. Anerkendelse forudsætter ikke nødvendigvis enighed eller en ensidig fokusering på det som lykkedes, men nærmere en anerkendelse og accept af dens andens livsverden.

Ressourceorienteret tilgang:
Betyder for os at vende blikket hen imod de ting, der lykkes eller måder, hvorpå succesraten kunne optimeres. Dette kræver et bevidst og målrettet fokus på muligheder (fremfor begrænsninger) i den behandlingsmæssige indsats i forhold til de unge.
Relations kompetence: Er evne til at anerkende den anden og bevare sig selv.

Find os her
Kristrup Møllevej 6A
8960 Randers SØ
Telefon: 30 11 82 38
Mail: em@emmedsbomoelle.dk
CVR: 16141771