Dokumentation og supervision

Systematisk dokumentation
Vi dokumenterer det pædagogiske arbejde i Planner4you, som er en sikker platform, som kan indeholde alle væsentlige oplysninger vedrørende de unge. Handleplaner, statusrapporter, udviklingsplaner, henvisningspapirer og anden korrespondance. Daglige beskrivelser omhandlende de unge er en fast del af den pædagogiske indsats i hverdagen. Vi søger at udføre målrettet dagbogsskrivning, som bruges ved personalemøder, supervision og ved konferenceoplæg samt i udarbejdelsen af modeller med udgangspunkt i en ressourceorienteret kognitiv og anerkende pædagogisk tilgang. Derudover bruger vi vores dokumentation i halvårlige statusrapporter og udviklingsbeskrivelser til sagsbehandlerne. Dokumentationen skrives med udgangspunkt i udviklingsmålene for herved at skabe en fælles indsats, som alle medarbejdere på Emmedsbo Mølle er bevidste om. Udviklingsmålene er vores pædagogiske arbejdsredskab, som i samarbejde med de unge løbende evalueres og justeres.

Sags- og fagpersonlig supervision
Vi får på Emmedsbo Mølle supervision af Psykolog Lene Broe fra Psykologhuset i Silkeborg. Lene kommer på Emmedsbo Mølle og superviserer os i den pædagogiske tilgang, som de ansatte på Emmedsbo Mølle efteruddannes i. Dette er en Kognitiv Ressourceorienteret Anerkendende Pædagogisk tilgang (KRAP). Vores oplevelse er, at det giver en fælles gennemgående metodisk tilgang, at vi både i vores efteruddannelse og i supervisionen med Lene holder os indenfor en fælles referenceramme, KRAP. Derudover hjælper Lene os til at implementere den psykologfaglige viden og omsætte denne til pædagogisk praksis.

Vi får, så vidt muligt sagssupervision inden den unge ankommer til Emmedsbo Mølle, dette for at forberede os til den pædagogiske opgave. Derudover superviseres vi også med en mere fagpersonlig tilgang, i dette er der fokus på de vanskeligheder, som kan opstå i arbejdet med den unge. Her er der mere fokus på det følelsesmæssige materiale, som kan være i klemme hos personalet i arbejdet med denne målgruppe. Dette med fokus på en kontinuerlig udvikling af medarbejdernes refleksionsevne og relationskompetence.

Find os her
Kristrup Møllevej 6A
8960 Randers SØ
Telefon: 30 11 82 38
Mail: em@emmedsbomoelle.dk
CVR: 16141771